I en värld där IT betecknas som utgifter i form av teknik, support och tjänster där perioder ska vara slutna. Att IT är tillfälliga inköp som sen ska tillhandahållas av service avtal och skötas av sig självt, där man lokalt inte vill anställa personal som utvecklar vidare med de inköp man har upphandlat. Inte likt andra företag som köper IT i utvecklingssyfte där man ser varan som ett verktyg att fortsätta utveckla på, men istället går bra att forska runt varför den finns. I en kultur där teori håller starkare än praktik, IT ska betraktas som ett fenomen där människor fastnar i problem och då ska man köpa olika lösningar utan att ifrågasätta värdet, alternativt; skriva om det.

Där upphandlingar väger tyngre än bra ”service on demand” i närområde eller lojala företag man har haft att göra med innan. Där skattemedel för forskning och artikelskapande med referenser på referensernas referenser automatiskt betraktas som flödande guld.

-”Dags att ifrågasätta den akademiska texten”

Där passar inte IT som utvecklingsform, utan endast som en klumpsumma pengar för en tjänst som inte får utvecklas för mycket och inte heller växa så man tvingas ha teknisk-personal. Akademin ser sällan vad dom har för möjligheter utifrån att man är statligt finansierad om man skriver text och tar in studenter för kurser = ”Studenter”; 1000-lappar med ben. Mängder med personal som varit ovärderliga för ändamålet att förvandla tekniska akademier till IT-Organisationer försvinner, omplaceras eller sätts i arbetsroller som bara kan liknas som service yrken där man inte får säga och tycka för mycket. Utan man får bara underhålla systemen likt vaktmästarna som bytte band i bandstationer under 70-90 talet, men dom blev iaf ”CTO:er” från sin tid.

IT är fortfarande ett fenomen i Akademin:

* Löner och titlar passar inte in med marknadsvärdet.
* Informatik blir att förklara vad en dator betyder i vissa institutioner i Sverige.
* Affärssystem tappar innebörd med sociala medier för det täcker forskning.
* Etc…

Ord på papper blir en vara man bryr sig om men projekten som skapats blir en kostnadsfråga.

Jag ifrågasätter Akademin, om det vore privatägd så hade det blomstrat men som statligt blir hämmad från att växa i sin roll. Varför är det så? Jo, lagen säger så.

Jag utmanar er läsare att läsa en enda artikel från Ciborra, en av dom största informatikerna i vår tids refererande artikelorgie, sedan förstå vad han skriver om. Handlar inte Akademi om att kunna förstå, lära ut och förklara innehåll? Svaret blir ett stort fett; Nej.

Föreställ er sen hur alla Akademier som rör IT som tjänst eller vetenskap sedan genererar med skattemedel.

Fig 1: Nu vet du lite vart dina pengar hamnar?