Släpptes nyligen ut en artikel på Kotaku om en Koreansk mor som fick träffa sin 7 åriga dotter i en VR miljö. Dottern var död sen länge men gav modern en möjlighet att få prata, hålla i och få vara med sin dotter ett litet tag. Det har varit flertal olika försök att återskapa döda släktingar i form av mödrar och fäder så som chatbottar och “eggdrops” genom det senaste decenniet. Men inget har kommit så långt som denna Koreanska innovationen där ett krisstöd i form att kunna ta farväl till en älskad familjemedlem i VR. Dottern i frågan verkar vara baserad på den data familjen haft samlad, så som röst, rörelser från filmer och logik i kommunikationen så som det kunnats bygga om. Även om denna metod inte är väl beprövad eller vetenskapligt genuin på något sätt så kan detta vara framtidens “outro” om en människas hyllning i form av VR…

REF: https://kotaku.com/mother-reunited-with-deceased-daughter-in-vr-show-1841561725