Hade en lyckad föreläsningstillfälle för Handelshögskolans Personal i form av en “brandövning” gällande IT-Säkerhet. Detta kommer vara en fortsatt arbete som ska integreras med verksamhetens inlärning av IT hot och intrång mot persondata. Förhoppningsvis så gör detta “ringar i vattnet” …

Video: IT-Säkerhet som Brandövning.