– “Remember remember the Fith of November…” – V

Jag kanske inte håller med om allt Anonymous gör, eller om dom kommer lyckas i längden. Inte heller att majoriteten som ansluter sig, förstår innehållet. Men jag tror på frihet och sammanhörighet, där det finns orättvisa så finns folk som inte hukar sig. Så jag stödjer er som håller hakan högt och står för vad som är rätt.

Rätten till frihet.

Fig 1: Anonymous…

Fig 2: Guy Fawkes masken och vad den betydde, kontra dagens mening…