Fig 1: TV4 nyheterna pratar om det senaste klanteriet på Facebook, där bland annat Mathias Klang från IT-Universitetet förklarar denna beteende störning man nu börjat utveckla pga sociala medier…

Detta är något jag pratat högljutt om tidigare men det kanske inte skadar att plocka upp det igen med lite med samhällsbevis. Nu har man klantat sig med Facebook media igen och hängt ut patienter som under narkos syns på bild helt utan samtycke, där läkare i princip sitter och hi5:ar varandra i bakgrunden. Sen när har vår moral och etik försvunnit i samband med samhällsmedier så som bloggar och forum? PUL, vett och någon slags kunskap om vad man kan förvänta sig hända när man väl gör detta borde väl vara mer än bara en faktor nu förtiden, det är ju knappast första gången man hör något liknande?

Bara för att IT är ett verktyg för att boast:a med intresse, syssla eller utseende så betyder inte det att man likt någon slags zombie inte inser vad som sker i bakgrunden. Jag vill inte att min familj hittar bilder på mig i festaktiviteter jag inte godkänt, dock har jag inget val om bilderna är tagna med andra och jag valt att delta i samma aktivitet MEN jag har rätt att neka den rätten för någon om jag inte är vid medvetande…

Fig 2: Facebook Zombie…

För varje dag som jag ser eller hör om Facebook så inser jag bara allt mer hur smart jag var som bojkottade det, det är en folksjukdom idag, har man det inte så är man inte delaktig i någon slags “sluten cirkel”. Ett praktexempel på “sluten cirkel” är att alla antar nu att man har Facebook som om man har ett ID-kort för “socialt” umgänge, dyker man inte upp på en fest eller liknande så är man direkt oförskämd när respektive har annonserat detta “>tydligt<” på Facebook. Ännu en är när man inte är bjuden för man inte har Facebook, för du finns inte.

Fig 3: South park gjorde en parodi som är tragiskt nog också är rätt korrekt…

Jag minns på den gamla goda tiden, inte långt efter dinosaurierna när jag inte ens ägde en mobiltelefon, men på något underligt sätt lyckades vi via röksignaler och trummor meddela våra vänner om framtidsplaner och annat. Vid närmare eftertanke så var vi nog alla mycket smalare också än vad vi är idag då vi faktiskt tog till fötterna för att berätta det. Det transportprotokollet hette cykeln inte TCP/IP. Sociala medier betyder nödvändigtvist inte att man måste vara tvungen att följa det, men du förlorar tydligen din bekantskap om du inte följer lämmeltåget?

Ja jag har nyss fyllt år så ni kan addera en gaggig röst och en käpp med detta uttalande…